Ledarskapsutveckling

Det effektiva ledarskapets största utmaning tycks vara att lyssna till sina medarbetare och samtidigt se till att verksamheten levererar efter förväntningar.

Varje ledares effektivitet sätts på prov i problematiska situationer, där de inblandade reagerar känslomässigt (vilket snarare är regel än undantag).

En effektiv ledare bör vara medveten om sina egna personlighetsmönster som aktualiseras i problematiska situationer samt förstå och bemöta sina medarbetares reaktioner i riktning som befrämjar problemlösning och minimerar konflikter.