Personlig utveckling

  • Jag gör allt på rutin och är ganska uttråkad, även om det går bra för oss…
  • Jag känner att jag alltid väljer fel partner, fast det känns rätt från början…
  • Jag känner att jag vill göra något annat…
  • Jag är fast i den här relationen…
  • Om jag skulle leva om mitt liv, så skulle jag ha fattat andra beslut…
  • Jag vill göra skillnad…

De flesta av oss har perioder i livet då vi ser oss själva från ett fågelperspektiv och ifrågasätter våra val.

Utifrån psykologisk kunskap om personlighet kan vi kartlägga hur våra val hänger ihop med tidigt inlärda livsmönster och se vilka av dessa som bidrar till välbefinnandet och vilka som stör livskvalitén. Även genetiska inslag i personligheten påverkar vår vardag, vilket kan vara bra att känna till när man vill förändra sina invanda mönster.

Målet är att känna att man styr sitt liv i största möjliga utsträckning, i stället för att känna sig som ett offer för omständigheterna.