Professionella samtal

  • Är du chef, projektledare, psykolog, personalspecialist, socionom, lärare, coach eller har du ett annat yrke där du för samtal med andra?
  • Måste du i egenskap av myndighetsperson eller liknande föra samtal med andra som inte gärna vill prata med dig?
  • Tycker du att det kan vara svårt att vara smidig och effektiv i kommunikationen när du och dina affärspartners har olika åsikter?
  • Tycker du det kan vara svårt att vara effektiv och målinriktad i kommunikationen och samtidigt behålla den goda stämningen och arbetsglädjen?

En blandning av handledning och undervisning med syfte att lära sig att kommunicera med andra för att lösa problem/ uppnå mål, samtidigt som du själv känner dig professionell och din samtalspartner känner sig respekterad och hörd.