Verksamhetshandledning

Handledning för olika professioner inom sjukvård (psykiatri och andra specialiteter), socialtjänst, skola, mm, utifrån kbt-modeller, med syfte att effektivisera de professionella samtalen.

Handledningen anpassas till personalens och verksamhetens behov. Fokus kan ligga på effektiva samtalsmetoder med klienter eller andra professionella, grupprocesser, stresshantering, organisationsfrågor mm. Praktiska råd och övningar varvas med miniföreläsningar i relevanta psykologiska teorier och modeller, för att ge en fördjupad förståelse för olika processer.

Den röda tråden är att åstadkomma bästa möjliga resultat vad gäller verksamhetens mål och personalens känsla av professionalitet och arbetstillfredsställelse.