Behandling

Individuell KBT (kognitiv beteendeterapi)

KBT är en av de stora psykoterapeutiska skolorna som representerar en genomtänkt samling av psykologiska interventioner som härstammar från kognitiva och behavioristiska teorier. KBT utgår från att emotionella- och beteendeproblem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig.

Hur går behandlingen till?

Två till tre bedömningssamtal utifrån klientens problemlista och önskemål om förändring.

  1. Några frågeformulär skickas i förväg.
  2. Behandlingsöverenskommelse utifrån en arbetshypotes om vad som vidmakthåller problemen.
  3. Preliminär antal sessioner (5-20) föreslås.
  4. Fortlöpande utvärdering och diskussion.
  5. Avslutning och återfallsplan.