Introduktion till KBT

På uppdrag anordnas introduktionskurser/ orienteringskurser i KBT. Vi anpassar kursens omfång och innehåll efter beställarens behov.

Målgrupper kan vara personer med vårdyrken samt yrken inom socialtjänst, skola, företagens HR-avdelningar m.fl.