Skräddarsydda utbildningar

Vi lägger upp verksamhetsanpassade utbildningar i hur man kan effektivisera arbetet med människor.

Målgruppen är socialtjänst, sjukvård, skola, företagshälsovård, personalavdelningar m.fl.

Vi gör en noggrann behovsinventering på arbetsplatser och föreslår därefter en lämplig kunskapsutveckling.

Utgångspunkten är att professionella samtal bör vara informerade och strategiska.

Kunskapen om hur vi fungerar som människor i olika situationer där vi känner oss utsatta kan hjälpa en professionell att ta hänsyn till psykologiska faktorer för att behålla kontrollen över interaktionen med klienten på ett sätt som gagnar såväl klienten som den egna professionaliteten.

Den kunskapen hämtas från kognitionspsykologi, emotionspsykologi, personlighetspsykologi, samt aktuella kbt-modeller, vilka tillhandahåller specifika tekniker för att motivera klienten till förändring och hjälpa henne att hitta en lämplig problemlösning.