Elzbieta Ella Nowak

Elzbieta Ella Nowak är leg.psykolog/leg.psykoterapeut, handledare i kognitiv terapi/KBT, och ledamot i Academy of Cognitive Therapy (ACT)

Hon har varit lärare och handledare på såväl basutbildning som legitimationsutbildning i kognitiv terapi sedan 1996, med flera tusen undervisnings- och handledningstimmar.

Utöver traditionell klinisk tillämpning av KBT, specialiserar sig Elzbieta Nowak på tillämpning av KBT-modellen utanför traditionella kliniska områden, framför allt ledarskap, socialtjänst och skola.

Elzbieta Ella Nowak