Vidareutbildning för terapeuter

I likhet med andra professionella behöver psykoterapeuter en fortlöpande uppdatering på nya forskningsrön och behandlingsrekommendationer. Oavsett hur erfaren man är, bör man med jämna mellanrum diskutera sina metoder och invanda grepp i syfte att bibehålla kvaliteten.

Vi erbjuder olika former av vidareutbildning: terapeutiska verkstäder, seminarier, föreläsningar, studiedagar, storhandledningar mm, anpassade efter beställarens behov.

Innehållet varierar utifrån behoven, men kan handla om diagnosspecifika behandlingsmodeller (t.ex. den för generaliserat ångestsyndrom eller social fobi, eller stress m.fl), såväl som mer generella frågor om KBT:s olika subskolor, utveckling över tid, tredje vågens terapier etc.