KBT-handledning

Handledning i kbt för blivande och färdiga psykoterapeuter

Det kan vara tämligen lätt att lära sig olika behandlingsmodeller, men desto svårare att behålla och uppdatera kompetensen över tid. Vi skaffar oss vanor och rutiner som ibland hamnar vid sidan om evidensbaserade metoder.

Fortlöpande handledning, med uppdatering i vad framstående forskare och kliniker rekommenderar, är en viktig kvalitessäkringsaspekt i all psykologisk behandling.